Memaparkan Feedburner

Setelah anda mendaftar dan setup feedburner, anda perlu memaparkannya di blog supaya orang lain boleh subcribe blog anda. Anda perlu meletakkannya di widgets blog anda. Anda klik Appearance >> Widgets. Kemudian, anda drag Text ke Sidebar.

Di bahagian text ini, anda boleh masukkan HTML code. Jadi, di sini anda boleh meletakkan email subcriptions dan feedcount anda. Di akaun feedburner anda, klik Publice >> Email Subcriptions. Kemudian copy dan paste ke text widget.

Selepas itu, copy dan paste pula feedcount. Dapatkan HTML di Publice >> FedCount.

Hasilnya, anda akan lihat feedburner anda di blog seperti di bawah.

Di galakkan anda subcribe blog anda sendiri. Ini supaya anda boleh melakukan percubaan dan memastikan feedburner anda berfungsi dengan baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is 5 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)